آدرس

تهران، سعادت آباد، خیابان سرو شرقی،
روبروی علامه شمالی، پلاک 63
کد پستی: 1998648835

تلفن

98-2122149579 +

98-2188984526 +

ایمیل

info@moldingco.com